Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHỤ NỮ TÙNG THƯ (GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN)

Nhà xuất bản Phụ nữ

Tóm tắt


Tủ sách Phụ nữ tùng thư (Tủ sách Giới và Phát triển) của Nhà xuất bản Phụ nữ là tủ sách công bố các công trình về vấn đề phụ nữ (the question of women), hướng tới các nhận thức và thực hành quyền phụ nữ (women’s rights), cũng như đấu tranh

 

cho nữ quyền (feminism), vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tủ sách gồm:

 

-                      Loại Biên khảo, tư liệu: Tập hợp các tư liệu trên báo chí, các công trình, bài viết của các nhà cách mạng, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật, nhà hoạt động phụ nữ... ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay, khi vấn đề phụ nữ trở thành một bộ phận quan trọng trong các dự án cải cách xã hội và đấu tranh vì sự bình đẳng giới.

 

-                      Loại Hợp tuyển, tinh tuyển: Tập hợp sáng tác của các tác gia nữ trong di sản văn chương Việt Nam thời trung đại, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa do phụ nữ Việt Nam sáng tạo.

 

Loại Nghiên cứu: Giới thiệu các tập tiểu luận chuyên đề, các chuyên khảo nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ ở Việt Nam và thế giới.

Loại Dịch thuật: Giới thiệu các công trình kinh điển của thế giới đấu tranh cho sự nghiệp của phụ nữ, các lý thuyết và thực hành nghiên cứu về các vấn đề phụ nữ, các vấn đề về giới và nữ quyền...; dịch và giới thiệu các vấn đề của phụ nữ Việt Nam ra thế giới.

Với tủ sách này, Nhà xuất bản Phụ nữ mong muốn đem đến một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về các vấn đề Giới và Phát triển; về vai trò và đóng góp của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương diện chính trị - văn hóa - xã hội - kinh tế...; góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển hài hòa, bền vững.

 

Trong quá trình làm sách, Nhà xuất bản Phụ nữ đã nhận được sự cộng tác quý báu của nhiều nhà nghiên cứu có uy tín trong cả nước, giúp Tủ sách đảm bảo được chất lượng chuyên môn cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được thêm những ý kiến đóng góp từ quý vị độc giả để Tủ sách ngày càng phong phú, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam.


Toàn văn: XML