Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC VỀ KHUÔN MẪU GIỚI ĐẾN DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ: TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Tóm tắt   XML
Phan Thị Thu Hà
 
S. 3 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA NIỀM TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ ỦNG HỘ CỦA GIA ĐÌNH, BẠN BÈ ĐỐI VỚI DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ Tóm tắt   XML
Trương Thúy Hằng
 
S. 2 (2018) ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B: MỘT SỐ LƯU Ý VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   XML
Lê Văn Sơn
 
S. 1 (2018) CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỘI HIẾP DÂM TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NHÌN TỪ KHÍA CẠNH NỮ QUYỀN Tóm tắt   XML
Trịnh Tiến Việt, Trần Thị Hồng Lê
 
S. 3 (2018) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA PHỤ NỮ TRONG DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   XML
Vũ Minh Tú
 
S. 3 (2018) CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ VÙNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP DƯỚI CÁCH TIẾP CẬN CỦA KHUNG SINH KẾ BỀN VỮNG Tóm tắt   XML
Nguyễn Thị Thu Hường
 
S. 1 (2018) CHIỀU CẠNH GIỚI TRONG LUẬT DÂN SỐ Tóm tắt
Hoàng Bá Thịnh
 
S. 1 (2018) CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Tóm tắt   XML
Nguyễn Hải Hữu
 
S. 2 (2018) GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHỤ NỮ TÙNG THƯ (GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN) Tóm tắt   XML
Nhà xuất bản Phụ nữ
 
S. 1 (2018) GIỚI THIỆU SÁCH: ĐẠM PHƯƠNG SỬ NỮ - VẤN ĐỀ PHỤ NỮ Ở NƯỚC TA Tóm tắt   XML
Nhà xuất bản Phụ nữ
 
S. 2 (2018) Giới thiệu sách: MỘT ĐIỂM TINH HOA - THƠ VĂN HỒNG HÀ NỮ SĨ Tóm tắt   XML
Nhà xuất bản Phụ nữ
 
S. 3 (2018) HỘI THẢO “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÔNG CHỨC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM” Tóm tắt   XML
Vũ Thúy Hạnh
 
S. 2 (2018) HỘI THẢO “NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN” Tóm tắt   XML
Bùi Thị Mai Đông
 
S. 1 (2018) HỘI THẢO “DI CƯ TRONG KỶ NGUYÊN XUYÊN QUỐC GIA: KHÔNG GIAN, KHU VỰC, MẠNG LƯỚI” Tóm tắt   XML
Dương Kim Anh
 
S. 3 (2018) HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “DOANH NGHIỆP NỮ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” Tóm tắt   XML
Lê Hồng Việt
 
S. 2 (2018) HỘI THẢO VỀ NÂNG CAO QUYỀN NĂNG CHO PHỤ NỮ, THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI Tóm tắt   XML
Phạm Thị Xuân Linh
 
S. 2 (2018) MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Tóm tắt   XML
Hà Thị Thanh Vân
 
S. 3 (2018) NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SAU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI Tóm tắt   XML
Tô Lan Phương
 
S. 3 (2018) NHU CẦU ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN Tóm tắt   XML
Nguyễn Trung Hải
 
S. 2 (2018) PHÁP LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM - NHỮNG THIẾU HỤT CẦN BỔ SUNG Tóm tắt   XML
Trần Minh Đức
 
S. 2 (2018) PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   XML
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Khánh Ly
 
S. 2 (2018) QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHỤ NỮ VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Tóm tắt   XML
Nguyễn Mạnh Chủng
 
S. 3 (2018) QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Tóm tắt   XML
Lê Đức Thọ
 
S. 3 (2018) QUYỀN LỰC VỢ CHỒNG TRONG GIA ĐÌNH Ở AN GIANG Tóm tắt   XML
Phan Thuận
 
S. 1 (2018) THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TIẾP CẬN TRÊN QUAN ĐIỂM GIỚI Tóm tắt   XML
Lê Thị Thu
 
1 - 25 trong số 30 mục 1 2 > >>