Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 6, S. 2 (2019): Quyển 6 Số 2 - 2019 HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM HỌC 2018-2019 Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 7, S. 3 (2019): Quyển 7 Số 3 - 2019 HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ PHỤ NỮ VIỆT NAM KẾT HÔN VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   Không đề
Hà Thị Thúy
 
T. 3, S. 3 (2018): Quyển 3, Số 3 - 2018 HỘI THẢO “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÔNG CHỨC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM” Tóm tắt   XML
Vũ Thúy Hạnh
 
T. 2, S. 2 (2018): Quyển 2, Số 2 - 2018 HỘI THẢO “NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN” Tóm tắt   XML
Bùi Thị Mai Đông
 
S. 1 (2018) HỘI THẢO “DI CƯ TRONG KỶ NGUYÊN XUYÊN QUỐC GIA: KHÔNG GIAN, KHU VỰC, MẠNG LƯỚI” Tóm tắt   XML
Dương Kim Anh
 
T. 8, S. 4 (2019): Quyển 8 Số 4 - 2019 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA BẢO ĐẢM QUYỀN THAM CHÍNH CỦA PHỤ NỮ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
T. 3, S. 3 (2018): Quyển 3, Số 3 - 2018 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “DOANH NGHIỆP NỮ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” Tóm tắt   XML
Lê Hồng Việt
 
T. 4, S. 04 (2018): Quyển 4, Số 04 - 2018 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "DOANH NGHIỆP NỮ TRONG CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   Không đề
Lê Hồng Việt
 
T. 2, S. 2 (2018): Quyển 2, Số 2 - 2018 HỘI THẢO VỀ NÂNG CAO QUYỀN NĂNG CHO PHỤ NỮ, THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI Tóm tắt   XML
Phạm Thị Xuân Linh
 
T. 4, S. 04 (2018): Quyển 4, Số 04 - 2018 HIỂU BIẾT VỀ TÀI CHÍNH VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG Tóm tắt   Không đề
Trương Hoài Linh
 
T. 8, S. 4 (2019): Quyển 8 Số 4 - 2019 HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ MUA BÁN TỪ THỰC TIỄN NGÔI NHÀ BÌNH YÊN VÀ TỔ CHỨC TRẺ EM RỒNG XANH Tóm tắt   Không đề
Đỗ Thị Thu Phương
 
T. 6, S. 2 (2019): Quyển 6 Số 2 - 2019 HOẠT ĐỘNG CỦA “ĐỊA CHỈ TIN CẬY” PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở CỘNG ĐỒNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÔNG TÁC XÃ HỘI Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Thúy Hồng
 
T. 6, S. 2 (2019): Quyển 6 Số 2 - 2019 HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO SỰ PHÁT TRIỂN CHYÊN NGHIỆP Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 4, S. 04 (2018): Quyển 4, Số 04 - 2018 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ TRẺ EM GÁI VỊ THÀNH NIÊN TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC Tóm tắt   XML
Bùi Diễm Hằng
 
T. 5, S. 01 (2019): Quyển 5 Số 01 - 2019 MỘT SỐ MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Trung Hải
 
T. 7, S. 3 (2019): Quyển 7 Số 3 - 2019 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NỮ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tóm tắt   Không đề
Phạm Hồ Việt Anh
 
T. 4, S. 04 (2018): Quyển 4, Số 04 - 2018 MỘT SỐ THÁCH THỨC NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CHƯA QUA ĐÀO TẠO ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Tóm tắt   XML
Phạm Thị Hằng
 
T. 2, S. 2 (2018): Quyển 2, Số 2 - 2018 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Tóm tắt   XML
Hà Thị Thanh Vân
 
T. 7, S. 3 (2019): Quyển 7 Số 3 - 2019 NẠN TẢO HÔN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA THANH, THIẾU NIÊN NGƯỜI JRAI TẠI CHƯ PĂH, GIA LAI Tóm tắt   Không đề
Lê Tô Đỗ Quyên, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Anh Đào
 
T. 3, S. 3 (2018): Quyển 3, Số 3 - 2018 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM SAU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI Tóm tắt   XML
Tô Lan Phương
 
T. 3, S. 3 (2018): Quyển 3, Số 3 - 2018 NHU CẦU ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN Tóm tắt   XML
Nguyễn Trung Hải
 
T. 7, S. 3 (2019): Quyển 7 Số 3 - 2019 NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC YÊU CẦU DỊCH CHUYỂN VIỆC LÀM CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Thị Tố Vy
 
T. 5, S. 01 (2019): Quyển 5 Số 01 - 2019 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Hải Hữu
 
T. 2, S. 2 (2018): Quyển 2, Số 2 - 2018 PHÁP LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM - NHỮNG THIẾU HỤT CẦN BỔ SUNG Tóm tắt   XML
Trần Minh Đức
 
T. 2, S. 2 (2018): Quyển 2, Số 2 - 2018 PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   XML
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Khánh Ly
 
26 - 50 trong số 76 mục << < 1 2 3 4 > >>